Testing

Automated vs Manual Testing ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

เราสามารถทดสอบ Software ได้ทั้ง Automated และ Manual Testing แต่จะเลือกอะไรนั้นเราต้องมาดูที่ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ในบทความนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของการใช้วิธีการทดสอบทั้งแบบ Automated และ Manual Testing เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่าวีธีการทดสอบแบบไหนเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับโปรเจ็คกับโปรเจ็คของเรา หรือเราสามารถเลือกใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันก็ได้ Automated Testing Automated Testing เป็นกระบวนการที่เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติเรียกใช้การทดสอบที่ซ้ำการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป็นกระบวนการที่ Testing ...