Testing

Automated vs Manual Testing ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

เราสามารถทดสอบ Software ได้ทั้ง Automated และ Manual Testing แต่จะเลือกอะไรนั้นเราต้องมาดูที่ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ในบทความนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของการใช้วิธีการทดสอบทั้งแบบ Automated และ Manual ...